Post 9

Lavarter på stedet

Strylavarter, div. (Usnea)
Se «Lav – høyt og lavt» side 21-22

Brunskjeggarter, div. (Bryoria)
Se «Lav – høyt og lavt» side 22

Bristlav (Parmelia sulcata)
Se «Lav – høyt og lavt» side 26

Skjegg og stry og tjafs og ragg. Helårs juletrepynt

Nå står du ved døra til «Spiskammerset» – et navn dette frodige skogpartiet har fått fordi det gir så god beite for elgen. Ekte gammelskog, nesten upåvirket av hogst og annen kulturpåvirkning. Her skifter også lavfloraen preg. Legg spesielt merke til de mange skjeggliknende lavene som pryder stammer og grener på trær som vokser her. De tilhører mange ulike arter, og er ikke alltid så enkle å skille fra hverandre for lekfolk.

Ser du mørke tafser av hengende lav i dette område er det ofte en variant av såkalt brunskjegg med slektsnavnet Bryoria. En vanlig art er bleikskjegg. Fargen varierer fra askegrå til brunt, noen ganger med et rosa skjær. Mørkskjegg er også en vanlig Bryoria-art i området.

De lyst grå eller av og til blekgule, hengende lavene tilhører ofte strylavene, med slektsnavnet Usnea. Disse artene har til felles at de er bygd opp rundt enn midtstreng. I fuktig tilstand er denne elastisk og kan tøyes nesten som enn gummistrikk. Strylavene inneholder en syre som brukes i legemiddelindustrien til framstilling av soppdrepende og antibakterielle medisiner.

Mange av hengelavene bukker under dersom lufta forurenses og spesielt dersom innholdet av svoveldioksid blir høyt. Derfor er mange av lavartene du finner her for lengst utryddet i mer industrialiserte deler av Europa. Hogst i gammelskog er også en trussel mot mange av disse artene.

Bristlav er en vanlig art, spesielt i lavereliggende områder og på trestammer med høy ph-verdi, såkalte rikbarktrær som osp, selje, rogn og frukttrær. Men den vokser også på andre underlag, som dødt tre og også på bjørk, som her på stammen som bøyer seg ned over stien. Bristlav kan likne på kvistlav, men røper seg ved at oversiden av lobene, «bladene» som brer seg utover, virker oppsprukket nesten som glass som har fått en smell.

Bilder

Snarvei til postene

Comments are closed.