Post 8

Lavarter på stedet

Einerlav (Vulpicida juniperinus)
Se «Lav – høyt og lavt» side 23-24

Storvrenge (Nephroma arcticum)
Se «Lav – høyt og lavt» side 36

Einerlav og storvrenge

Einerlav skal du helst lete etter på tørre grener av gamle einerbusker. Gul og gyllen som den er i fargen, kan den lett forveksles med gullroselav – som også kan vokse på einer (se post 4). Men noen vesentlige forskjeller fins. For det første har einerlav ofte fruktlegemer som på bildet her. De er brune og skiveformede. Det har ikke gullroselav. For det andre har einerlav små mørke «stilker» langs og langs kanten av «bladene», såkalte pyknidier, som inneholder sopphyfer og bidrar til formeringen. Disse kan skimtes på bildet som mørke prikker.

På fuktig mark, og helst i skyggefulle omgivelser, vokser ulike typer bladformede lavarter. En av dem er den gulgrønne storvrenge (bilde). Du finner den flere steder langs stien der det er rått og skyggefullt. Den kjennes på de brune, bladformede fruktlegemene og på undersiden som er helt kvit langs kanten, svart mot midten.

Bilder

Snarvei til postene

Comments are closed.