Post 7

Lavarter på stedet

Begerlav (div. Cladonia-arter med stilk og beger)
Se «Lav – høyt og lavt» side 10 og 31 og på forsiden.

Rødbegerlav – evigrøde vekster

Dersom du har fulgt godt med, har du hatt anledning til å se mye og mange slags begerlav langs stien du har gått. Akkurat her hvor du står nå, ved den blåmalte stenen på vestsiden av stien vokser vanligvis noen ekstra fine eksemplarer. Enkelte med, og andre uten de flotte røde kronene som pryder mange av disse artene. Dette er fruktlegemer som inneholder soppsporer og er der i formeringens tjeneste.

Skal de mange og utseendemessig ofte nokså like begerlavartene skilles fra hverandre trengs spesialkompetanse og til dels mikroskop og kjemiske substanser. Slektskapet med reinlavartene kvitkrull, lys og grå reinlav markeres ved at de alle bærer slektsnavnet Cladonia.

Bilder

Snarvei til postene

Comments are closed.