Post 4

Lavarter på stedet

Gullroselav (Vulpicida pinastri)
Se «Lav – høyt og lavt» side 22

Bjørkekantlav (Lecanoria circumborealis)
Se «Lav – høyt og lavt» side 23

Lav på lav

Gullroselav – den gule på bilde 1 – er like flott som navnet tilsier, men du må kanskje lete litt for å finne den. Ikke fordi den er sjelden, men fordi den er ganske uanselig der den vokser som små, gule koraller på tynne grankvister eller som her, på en liten gren av ei fjellbjørk.

Bildet som domineres av gullroselav har noen artige, små «knapper» øverst til høyre (forstørret på bilde 2). Du ser dem neppe uten lupe. Let etter et lysegrått belegg på tynne bjørkegrener. På disse flatene kan du finne de karakteristiske, nærmest læraktige fruktlegemene som er bjørkekantlavens signatur. Liknende kantlaver finner du på mange andre trær. Ta gjerne med lupen og studer ospestammer. Fargene og formene på fruktlegemene varierer og kan hjelpe til med artsbestemmelsen.

Bilder

Snarvei til postene

Comments are closed.