Post 14

Lavarter på stedet

Trollav (Tholurna dissimilis)

Ikke helt som de andre

Der den merkede stien svinger mot nord står en meterhøy, uanselig granbusk nokså alene. Død, men full av lav-liv. Ta fram lupen og studer de tynne og tørre kvistene i toppen nøye. Der kan du få øye på en raritet. Tholurna dissimilis er det vitenskapelige navnet. På norsk heter den trollav, på svensk «urnlav». Det siste navnet er kanskje det enkleste å forklare. De mørke fruktlegemene kan likne små urner eller krukker som strutter ut fra en puteaktig, grå klump.

Trollav er en sjelden art. Det er helst bare på slike steder den er å finne, på toppen av de siste, senvokste granene før snaufjellet overtar, og nesten bare på Østlandet og i indre deler av Trøndelag.

Vær forsiktig når du studerer forekomsten på nært hold. De tynne kvistene brekker lett av, og da har vi ingen trollav å vise fram lenger.

Bilder

Snarvei til postene

Comments are closed.