Post 12

Lavarter på stedet

Kartlav (Rhizocarpon geographicum)
Se “Lav – høyt og lavt” side 15-16 og forsiden

Navlelav (Umbilicaria-arter)
Se “Lav – høyt og lavt” side 18 og forsiden

Gulkrinslav, stor (Arctoparmelia centrifuga)
Se “Lav – høyt og lavt” side 14 og 16-17

Fargelav, grå (Parmelia saxatilis)
Se “Lav – høyt og lavt” side 19

Jervskjegg (Alectoria nigricans)
Steinskjegg (Pseudephebe pubescens)
Se “Lav – høyt og lavt” side 35

Pauseknappen – lav på blokker og berg

Få steder kan man finne så mange lavarter på et lite område som på blokker og berg. Hvor mange arter som vokser på denne flyttblokken vites ikke. Det er iallfall vesentlig flere enn de som er listet opp. Mange fjellvandrere holder kartlaven som sin favoritt blant lavene, med sine karakteristiske roser i gulgrønt med svart innramming. De største rosene antas å kunne være flere tusen år gamle. Legg merke til hvordan de ulike lavartene og individene konkurrerer om plassen, og delvis vokser oppå hverandre. Kampen for tilværelsen foregår her også!

Pauseknappen? Det navnet har denne flyttblokken som ble fraktet hit av isen for 10.000 år siden fått fordi den egner seg så godt til å sitte på og ta en rast under vandringen.

Bilder

Snarvei til postene

Comments are closed.