Post 11

Lavarter på stedet

Vanlig saltlav (Stereocaulon paschale)
Se «Lav – høyt og lavt» side 38

Fra reinens Twistpose

Går du forbi uten å se bedre etter kan du tro det er en av de talløse tuene med reinlav du passerer. Men har du blikket med deg vil du legge merke til at saltlaven som vokser på denne tua har en litt mer kittaktig gråfarge, og at konsistensen er mer gummiaktig. Kanskje oppdager du også de vorteaktige og brune fruktlegemene som særpreger denne saltlavarten. Det er godt mulig du har sett den før, men venter kanskje heller å finne den som en tettvokst matte ved en veikant eller i en rasskråning.

Vanlig saltlav er en av artene som trives godt i fjellnære strøk. I likhet med reinlavene inngår den i reinsdyras vinterdiett. Men den er ikke den mest populære biten i reinsdyras Twistpose. Vokser det nok av de mer foretrukne artene, som gulskinn og kvitkrull, blir den gjerne stående igjen.

Bilder

Snarvei til postene

Comments are closed.