Post 10

Lavarter på stedet

Ulvelav (Letharia vulpina)
Se «Lav – høyt og lavt» side 27

Papirlav (Platismatia glauca)
Se «Lav – høyt og lavt» side 29

Gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa)
Se «Lav – høyt og lavt» side 21

Denne skal du ikke spise!

Ulvelav er rødlistet. Men her i området er den ganske vanlig. Du finner den helst på eldgamle tørrfuruer (tørhælæer) i kanten av myrer, sjeldnere på andre underlag. Der klamrer seg til stammen av vertstreet i små og store dotter, og er lett å kjenne igjen på den giftiggrønne fargen. Giftig er den da også, og i eldre tider brukt for å blande i åte til som ble lagt ut for å ta livet av ulv og rev. Man tilsatte gjerne noen små glassbiter så giften skulle trenge bedre inn i blodsystemet. Eksemplaret av ulvelav som kan studeres her (se på baksiden av stubben) er tatt med hit fra en vedhaug på andre siden av dalføret som noen elgjegere hadde samlet for å ha til bålet ved posten.

Kikker du inn under skjørtet på de gamle granene i nærheten, oppdager du papirlav i store mengder. Navnet har denne laven fått fordi den vokser i flak omtrent som opprevet papir på grenene til vertstreet. I tørt vær er papirlav gråbrun. I fuktig vær skifter den til en lyst grønnlig farge. Under er den brun, gjerne svart mot midten og med tynne festetråder som den klamrer seg fast til underlaget med.

Ta en titt på det grålige skjegget i grana nord for den store stubben ved posten. Her henger vaser av rødlistet gubbeskjegg (NT) på et typisk voksested: gammelskog nær fjellet. Gubbeskjegg har en tendens til å forsvinne der det drives flatehogst og når lufta er forurenset.

Bilder

Snarvei til postene

Comments are closed.