Post 10

Lavarter på stedet

Ulvelav (Letharia vulpina)
Se «Lav – høyt og lavt» side 27

Papirlav (Platismatia glauca)
Se «Lav – høyt og lavt» side 29

Denne skal du ikke spise!

Ulvelav er rødlistet. Men her i området er den ganske vanlig. Du finner den helst på eldgamle tørrfuruer (tørhælæer) i kanten av myrer, sjeldnere på andre underlag. Der klamrer seg til stammen av vertstreet i små og store dotter, og er lett å kjenne igjen på den giftiggrønne fargen. Giftig er den da også, og i eldre tider brukt for å blande i åte til som ble lagt ut for å ta livet av ulv og rev. Man blandet gjerne inn noen små glassbiter så giften skulle trenge bedre inn i blodsystemet. Eksemplaret av ulvelav som kan studeres her (se på baksiden av stubben) er tatt med hit fra en vedhaug på andre siden av dalføret som noen elgjegere hadde samlet for å ha til bålet ved posten.

Kikker du inn under skjørtet på de gamle granene i nærheten, oppdager du papirlav i store mengder. Navnet har denne laven fått fordi den vokser i flak omtrent som opprevet papir på grenene til vertstreet. I tørt vær er papirlav gråbrun. I fuktig vær skifter den til en lyst grønnlig farge. Under er den brun, gjerne svart mot midten og med tynne festetråder som den klamrer seg fast til underlaget med.

Bilder

Snarvei til postene

Comments are closed